Filiálna terapia

Tréning rodičovských zručností (filiálna terapia) je založený na technikách a princípoch terapie hrou, ktorý pomáha posilňovať vzťah medzi rodičom a dieťaťom.

Počas 10 týždňového tréningového programu si rodič osvojuje základné terapeutické zručnosti, ktoré využíva pri špeciálnej hrovej polhodinke raz týždenne s vlastným dieťaťom doma.

Rodič sa  učí lepšie porozumieť emóciám a potrebám svojho dieťaťa, nedirektívnym spôsobom ho učí zodpovednosti, sebakontrole a buduje u neho sebavedomie.

V akceptujúcom bezpečnom prostredí má dieťa príležitosť vyjadriť svoje myšlienky, potreby, emócie, želania, starosti a obavy…