Terapia hrou

                                     “Vtáky lietajú, ryby plávajú a deti sa hrajú”

                                                                               Garry L. Landreth

 

Hra je tou najprirodzenejšou činnosťou dieťaťa. Spontánna hra môže byť pre dieťa veľmi uvoľňujúca. Dieťa mnoho situácií ešte nevie vedome spracovať a rozprávať sa o tom s niekým tak, ako dospelý človek, a preto je hra pre neho najprirodzenejším spôsobom komunikácie, do ktorej premieta svoje úzkosti, obavy, prežité traumy, alebo aj každodenné problémy.

Ide o neriadenú hrovú aktivitu dieťaťa v bezpečnom prostredí, v ktorom terapeut sprevádza dieťa na jeho ceste k pozitívnemu rastu. V hre dochádza k uvoľneniu mnohých emócií a pre terapeuta sa stáva komunikačným kanálom, s ktorým môže ďalej narábať.

Terapeut rešpektuje pocity, túžby a potreby dieťaťa, poskytuje mu priestor na vyjadrenie  emócií  a zároveň dáva dieťaťu spätnú väzbu bez akýchkoľvek vlastných interpretácií. Prostredníctvom špeciálnych hračiek v herni má dieťa príležitosť  vyjadriť sa bez akéhokoľvek hodnotenia druhými.

Najvhodnejšia je pre deti vo veku od 3 do 12 rokov. Jedno stretnutie s dieťaťom trvá 45 minút bez prítomnosti rodiča, spravidla raz do týždňa. Odporúčaných je minimálne dvanásť stretnutí pri menej závažných problémoch.