Služby

 

Diagnostika a terapia deficitov čiastkových funkcií podľa Dr. B. Sindelar

1,5 hod.(alebo 2krát 45 min.) diagnostika a profil čiastkových funkcií (pozornosť, vnímanie, pamäť, intermodalita – prepájanie zmyslových modalít, serialita – organizácia v čase)/50 eur

kontrola/20 eur


Predškolská príprava 

indivinduálne 45 min./20eur

skupinovo 3-4 deti/15eur

Zhodnotenie školskej pripravenosti + poradenstvo

od 1 – 1,5 hod./30 eur


Poradenstvo v oblasti výchovy, školských problémov, rodinných a i.

1hod./25 eur


Tréning rodičovských zručností (filiálna terapia) :

10 týždňový program/200 eur vrátane materiálu a občerstvenia


Terapia hrou :  45min./25 eur + konzultácie zdarma


Skupinové stretnutia – zamerané na rozvoj sociálnych zručností alebo skupinové stretnutia zamerané na vzťahovú väzbu (Theraplay -rodič+dieťa)


Prednášky – najbližšie : 8.11.2019 o 17tej – POTREBUJE MOJE DIEŤA TERAPIU?

Pre rodičov, ktorí chcú lepšie porozumieť správaniu a prežívaniu svojho dieťaťa. Má Vaše dieťa problémy so správaním, je príliš úzkostlivé, prežíva náročné obdobie, žiarli na súrodenca….? Ak sa chcete dozvedieť viac o play therapy (terapia hrou) alebo filiálnej terapii, príďte na prednášku pre rodičov spojenú s diskusiou. Dozviete sa niečo zo sveta psychológie a aj to, že dokonalý rodič neexistuje.

Počet účastníkov je limitovaný. Poplatok 5 eur
Pre prihlasovanie a viac informácií : poradnapsych@gmail.com