Služby

 

Diagnostika a terapia deficitov čiastkových funkcií podľa Dr. B. Sindelar

1,5 hod.(alebo 2krát 45 min.) diagnostika a profil čiastkových funkcií (pozornosť, vnímanie, pamäť, intermodalita – prepájanie zmyslových modalít, serialita – organizácia v čase)/50 eur

kontrola/20 eur


Predškolská príprava 

indivinduálne 45 min./20eur

skupinovo 3-4 deti/15eur

Zhodnotenie školskej pripravenosti + poradenstvo

od 1 – 1,5 hod./30 eur


Tréning rodičovských zručností (filiálna terapia)  

10 týždňový program/200 eur vrátane materiálu


Poradenstvo s prvkami terapie hrou :  45min./25 eur + konzultácie zdarma


Iné poradenstvo

1hod./25 eur


Prednášky – najbližšie : Školská pripravenosť – ………………….

Pozývame rodičov predškolákov na prednášku o školskej pripravenosti. Čo všetko by malo dieťa vedieť pred nástupom do školy? Kedy treba uvažovať o odklade? Ako rozvíjať schopnosti dieťaťa pred nástupom do prvého ročníka? Odpovede na otázky a ďalšie informácie týkajúce sa školskej pripravenosti sa dozviete na prednáške.

Pre prihlasovanie a viac informácií : poradnapsych@gmail.com, 0905302119