O mne

 

Po ukončení štúdia psychológie a dvoch materských dovolenkách som získavala niekoľko rokov odborné skúsenosti v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Hlohovci (CPPPaP), kde stále pôsobím na čiastočný úväzok, so zameraním najmä na predškolský a mladší školský vek. Absolvovala som niekoľko vzdelávacích kurzov a seminárov. Som zapísaná do zoznamu Sindelar trénerov ako terapeut deficitov čiastkových funkcií a do zoznamu hrových terapeutov. Som autorkou knihy “Keď sa čas zastaví”.